Onze specialiteit


Deskundig uitdenken, ontwikkelen en implementeren van een professionele oplossing voor digitaliserings- en informatievraagstukken binnen uw organisatie of project.

Neem contact op

Data-uitwisseling


Het managen en het maken van afspraken voor het uitwisselen van data wordt steeds belangrijker. Organisaties gebruiken meer en meer een eigen platform voor projectbeheersing en set van applicaties binnen hun BIM/IT-landschap, afgestemd op de eigen bedrijfs- en projectprocessen. BIM-Connected ondersteunt deze organisaties bij het structureren en uitwisselen van data tussen de (bestaande) systemen.

Wij stimuleren en helpen organisaties om open standaarden te gebruiken voor de uitwisseling van data. Het doel van open standaarden is de uitwisselbaarheid tussen verschillende informatiesystemen te vergroten en de informatie vast te leggen in een toekomstbestendig format. De leveranciersonafhankelijkheid en openheid zorgt ervoor dat alle partijen gebruik kunnen maken van deze standaarden.

Linked Data is een methode om gegevens gestructureerd, omvangrijk en expliciet te publiceren. Daarnaast is het essentieel dat het computer-leesbaar is en gericht op hergebruik. Computer-leesbaar is van belang om computers in staat te stellen de betekenis van informatie op het web te begrijpen.

Linked Data is gebaseerd op de standaarden RDF(S), OWL en SPARQL (semantisch web technologieën). Deze technologie hebben wij goed in de vingers!

COINS (Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen) is een open BIM-standaard voor uitwisseling van digitale informatie tussen verschillende IT-platforms en -omgevingen bij bouwprojecten, voornamelijk in de infrasector. De standaard zorgt ervoor dat verschillende soorten informatie in samenhang in één database kunnen worden vastgelegd zoals functies, eisen- en objectenbomen, GIS-data, 2D-tekeningen, 3D-modellen, IFC-modellen en objecttypenbibliotheken.

BIM-Connected heeft ervaring met de implementatie en het gebruik van COINS bij de overheid, ingenieursbureaus en aannemers. COINS is gebaseerd op de open standaarden RDF, OWL en SPARQL.

Werkzaamheden:

 • De positionering van COINS binnen uw organisatie, project en/of BIM-omgeving;
 • Het genereren van COINS-containers;
 • Verificatie van COINS-containers.

IFC is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen en delen van BIM-informatie. Het betreft een model met objecten, eigenschappen en relaties. Simpel gezegd is IFC een set van afspraken waarin staat hoe je muren, ramen, deuren, vloeren, daken, enz. in een bestand op moet slaan. Dit open bestandsformaat wordt momenteel toegepast in de bouw- en utiliteitssector en de basis is gelegd voor de infrasector.

Werkzaamheden:

 • Het implementeren van IFC-modellen binnen uw organisatie, project en/of BIM omgeving;
 • Opstellen van een BIM-protocol;
 • Verificatie van IFC-modellen;
 • Koppelen van IFC-modellen aan andere systemen.

Door de digitalisering heeft het gebruik van IT-systemen bij organisaties een toevlucht genomen. Om de informatie die geleverd wordt door andere organisaties gestructureerd, consistent en snel in systemen te verwerken, is een ILS essentieel. BIM-Connected heeft ervaringen met het opstellen en hanteren van ILS’en ten behoeve van verschillende contractvormen, o.a. DB(F)M, D&C, en Prestatiecontracten.

Werkzaamheden:

 • Bepalen informatiebehoefte/te leveren informatie;
 • Het opstellen van een ILS;
 • Het monitoren van de workflow conform de opgestelde ILS.

BIM implementatie


Is uw organisatie klaar voor BIM? Heeft u al o.a. de slag gemaakt met de implementatie en gebruik van informatiesystemen, het object georiënteerd werken en de switch van document-based naar model-based? Wij helpen u om in dit tijdperk van digitalisering en automatisering het juiste pad te bewandelen!

Wij helpen u graag bij:

 • Wat betekent BIM voor mijn organisatie?
 • Waar moet ik beginnen?
 • Welke ontwikkeling heeft prioriteit?
 • Hoe bereid ik mijn organisatie voor op verandering en ontwikkeling gestuurd door (publieke) opdrachtgevers?

Het werkproces bij organisaties is leidend. IT-omgevingen en technieken zijn ondersteunend en volgen het (primaire) proces. Aan de hand van procesmodellering helpen wij u om uw bedrijfsprocessen in kaart te brengen, een analyse op de informatiebehoefte, en het geschikt en interpretabel te maken voor de configuratie en het gebruik van applicaties/informatiesystemen.

Wij hebben ervaring met procesbeschrijving, -verbetering en procesmodelleringsstandaarden Business Process Modelling Notation (BPMN) en RASCI.

Werkzaamheden:

 • Opstellen (primaire) werkprocessen bij uw organisatie, project en/of BIM-omgeving;
 • In kaart brengen van rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen;
 • Vertaalslag van werkproces naar een ondersteunende applicatie/informatiesysteem.

Informatiemanagement


Het effectief vastleggen van informatie. (model-based) Systems engineering is een methodiek die met name in de infrasector onmisbaar is geworden, maar ook zijn intrede heeft gedaan in de bouw- en energiesector. Het helpt u om informatie efficiënt te beheersen in met name complexe projecten.

Werkzaamheden:

 • Het adviseren en implementeren van System Engineering bij uw organisatie en/of project;
 • De switch van document- naar model georiënteerd werken;
 • Model-based System Engineering omgeving opzetten en/of optimaliseren;
  • Het configureren van software Relatics;
  • Het opstellen van automatisch te genereren rapportages uit Relatics.
 • Analyses opzetten t.b.v. contract-/management- rapportages.

Werknemers van BIM-Connected zijn betrokken als docent bij een aantal vakken aan de Technische Universiteit Eindhoven, waaronder het vak Systems Engineering voor studenten van de masterstudie CME aan de faculteit Bouwkunde.

Data-architectuur is essentieel om meerdere informatiestromen goed te laten lopen en navolgbaar, flexibel en schaalbaar vast te leggen. In de data-architectuur zijn verschillende gezichtspunten mogelijk, zoals conceptueel, logisch en fysiek. Het speelt een rol bij:

 • Alle (deel)processen bij de organisatie of project;
 • De samenhang tussen de (deel)processen;
 • Herkomst en bestemming van informatie/gegevens;
 • Interfaces vanuit de informatiesystemen (en ook de systeemgrenzen).

Werkzaamheden:

 • Vertaalslag van werkproces naar een ondersteunende applicatie/informatiesysteem;
 • Opstellen van data-architectuur aan de hand van modelleringstalen UML- of SysML (blauwdruk van uw applicatie/informatiesysteem).

Door digitalisering en het toenemend gebruik van data worden analyses daarop waardevoller. Analyses kunnen zorgen voor betere resultaten, nieuwe mogelijkheden en het ontdekken van verbanden.

Werkzaamheden:

 • Opzetten en het gebruik van validatietooling op basis van open standaarden als RDF(S), OWL en IFC;
 • Visualisaties van uw bedrijfs- of projectinformatie.

OTL en CMDB


Net als BIM is het woord OTL niet meer weg te denken binnen de infra-, bouw- en energiesector. Een OTL helpt een organisatie om haar assets te beheren. Een OTL beschrijft gestandaardiseerde concepten, zodat binnen maar ook tussen organisaties één taal wordt gesproken.

Wij vertellen graag de voordelen van een OTL en kunnen u helpen met de ontwikkeling en implementatie van een OTL bij uw organisatie.

BIM-Connected is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de OTL van Rijkswaterstaat en Gemeente Amsterdam.

Een CMDB is een opslagplaats van informatie met betrekking tot een project. Een CMDB is zo opgezet dat de opgeslagen informatie conform proces en/of (open) standaard beheerst wordt.

Wij vertellen graag de voordelen en helpen u graag verder met het opzetten, implementeren en het gebruiken van een CMDB bij uw organisatie.

BIM-Connected heeft ervaring met het opzetten van CMDB’s gebaseerd op een OTL waarbij de vastgelegde informatie door middel van COINS wordt uitgewisseld.

Interim rollen


BIM-Connected helpt u graag met het vervullen van interim rollen. Wij hebben ervaring met het vervullen van de volgende rollen bij organisaties en projecten:

 • Informatiemodelleur
 • BIM-consultant
 • BIM-coördinator
 • Adviseur (model-based) Systems Engineering
 • Data specialist / architect
 • Configurate / CMDB manager
 • Product Owner