BIM-Bridge


De BIM-Bridge koppelt een BIM-model bi-directioneel aan een B&O systeem conform de NEN-2767. Zo wordt het B&O systeem gevuld met informatie uit het BIM-model zoals de hoeveelheden en gebrekenlijsten. Daarnaast dient de BIM-Bridge als “data gatekeeper”. Door de vele controles die worden uitgevoerd krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw BIM-model.

 • Informatie uit het BIM-model toevoegen aan uw systeem;
 • Informatie uit uw systeem toevoegen aan het BIM-model
 • Tijd- en kostenbesparing door automatisering
 • Nauwkeurige uittrekstaten (hoeveelheden)
 • Controle op de kwaliteit van het BIM-model (t.b.v. B&O doeleinde)
 • Maakt B&O informatie visueel in 3D
 • Eenvoudig wijzigingen doorvoeren
 • Open BIM-standaard IFC

Diensten


Opstellen vraagspecificaties

Het bepalen van de informatiebehoefte.

 • Inwinnen van informatiebehoefte
 • Advisering
 • Opstellen uitvraag

BIM-coördinatie & modelleren

Coördineren van het proces wat resulteert in een correct BIM-model.

 • BIM-coördinatie
 • Modelleren

Verifiëren BIM-model

Verificatie op de compleetheid van het BIM-model.

 • Analyse BIM-informatie
 • Managementsamenvatting
 • Advisering

BIM van A tot Z


Wij ontzorgen u door het BIM-model op te stellen en deze in te laden in uw vastgoedbeheersysteem.

 • Vraagspecificatie
 • Modelleren BIM-model
 • Coördineren BIM-proces
 • Verifiëren BIM-model
 • Koppelen BIM-model