BIM-Bridge


De BIM-Bridge koppelt een BIM-/datamodel bi-directioneel aan een vastgoedbeheer-/assetmanagementsysteem. Zo wordt het systeem aangevuld/verrijkt met informatie uit het model zoals de hoeveelheden en gebrekenlijsten. Daarnaast dient de BIM-Bridge als “data gatekeeper”. Door de vele controles en analyses die worden uitgevoerd, gebaseerd op (inter)nationale open standaarden, krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw BIM-/datamodel.

 • Informatie uit het BIM-model toevoegen aan uw systeem;
 • Informatie uit uw systeem toevoegen aan het BIM-model
 • Tijd- en kostenbesparing door automatisering
 • Nauwkeurige uittrekstaten (hoeveelheden)
 • Controle op de kwaliteit van het BIM-model (t.b.v. B&O doeleinde)
 • Maakt B&O informatie visueel in 3D
 • Eenvoudig wijzigingen doorvoeren
 • Open BIM-standaard IFC

Diensten


Opstellen vraagspecificaties

Welke eisen moet ik stellen zodat het BIM-model gebruikt kan worden in mijn proces? Wij helpen u met de juiste specificaties opstellen.

 • Inwinnen van informatiebehoefte
 • Advisering
 • Opstellen uitvraag

BIM-coördinatie & modelleren

Wij houden een vinger aan de pols tijdens de uitvoering van het BIM-model. Het is ook mogelijk om het model door ons te laten opstellen.

 • BIM-coördinatie
 • Modelleren

Verifiëren BIM-model

Verificatie op uw BIM-model. Voldoet het model aan de gestelde eisen?

 • Analyse BIM-informatie
 • Managementsamenvatting
 • Advisering

BIM van A tot Z


Wij ontzorgen u door het BIM-/datamodel op te stellen en deze te koppelen aan uw vastgoedbeheer-/assetmanagementsysteem.

 • Informatieleveringsspecificatie (ILS)
 • Modelleren BIM-model
 • Coördineren BIM-proces
 • Verifiëren BIM-model
 • Koppelen BIM-model aan uw systeem
 • Inzicht middels een dashboard